موارد مصرف لوله و اتصالات پلی اتیلن
• شبکه های آب رسانی شهری، روستایی و صنعتی
• شبکه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)
• شبکه های فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی
• شبکه های گاز رسانی
• شبکه های زهکشی
• پوشش کابل های مخابراتی و فیبر نوری
• پوشش کابل کابل های برق
• پوشش لوله های فلزی
• سیستم های مایعات وفاضلاب صنعتی
• سیستم های لایروبی
• لوله کشی های مربوط به مواد غذایی
• سیستم های مخصوص مایعات بسیار ساینده
• استفاده در ساختمان ها
• به عنوان لوله ها ی عایق دما و صدا
• به عنوان کانال های تهویه

لوله های پلی اتیلن تحت فشار(PE) لوله ها ی پلی اتیلن با دامنه کاربرد وسیعی که دارند، عمدتا توسط کشاورزان و مجریان سیستم های انتقال آب و آبیاری تحت فشار مصرف می شوند. در شرکت باران پلیمر لوله های پلی اتیلن جهت استفاده در شبکه های آبیاری و آبرسانی بر اساس استاندارد های تولید DIN 8074 آلمان، با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیهPE80, PE100 و PE40 که از شرکت های داخلی و خارجی تامین میگردد و با قطره های خارجی 16 تا 400 میلیمتر، در رده های فشاری از 3.2 تا 25 اتمسفر بر اساس استاندارد ملی و بین المللی تولید می شوند.